Facebook Share Youtube Channel
Bashkohu me ne në Facebook
Ndihmë për konsumatorin 24h

Frutex me standarde ISO 22000:2005

Një nga objektivat tanë kryesorë është cilësia e vazhdueshme e produkteve dhe e ndërmarrjes si njësi

Global Certification Service

Global Certification Service

Në vazhdën e avancimit të ndërmarrjes, GCS arriti marrëveshje me fabrikën Frutex-Golden Eagle për vendosjen e sistemit për menaxhimin e sigurisë së ushqimit dhe u certifikua me ISO 22000:2005 duke bërë kështu një hap të madh përpara drejt avancimit dhe plotësimit të standardeve siç kërkohen nga Bashkimi Evropian.

Certifikata e ISO Standardeve

ISO Standards Certificate