Facebook Share Youtube Channel
Bashkohu me ne në Facebook
Ndihmë për konsumatorin 24h

Teknologjia prodhuese në Frutex

Frutex ka të instaluara dy linja të prodhimit të teknologjisë së fundit me origjinë Kanadeze, Gjermane dhe Italiane. Kjo teknologji është tërësisht e digjitalizuar dhe funksionon plotësisht në mënyrë të pavarur falë njësive kompjuterike të cilat mundësojnë që çdo operacion të programohet paraprakisht dhe pastaj të ekzekutohet varësisht nga lloji i produktit në linjë. Kjo teknologji është duke u pasuruar vazhdimisht me module të reja.

Frutex - linja e prodhimit PET (Foto Frutex) ©2011

Linja e prodhimit të Golden Eagle dhe pijeve tjera në kanaqe alumini

Linja e prodhimit të Golden Eagle është aktive që në vitin 2006 por linja moderne e teknologjisë digjitale me kapacitet prej 15.000 kanaqeve për orë është instaluar në vitin 2008. Instalimi i kësaj linje është bërë nga ekspert të huaj, kryesisht gjerman dhe italian nga industria përkatëse.

 

Kjo linjë prodhon Golden Eagle, dhe produktet tjera në kanaqe të aluminit. Linja është tërësisht kompjuterike dhe nuk kërkohet intervenimi njerëzor në procesin standard të prodhimit

Imazhe nga linja e prodhimit të Golden Eagle

Linja e prodhimit Golden Eagle Linja e prodhimit Golden Eagle Linja e prodhimit Golden Eagle Linja e prodhimit Golden Eagle Linja e prodhimit Golden Eagle Linja e prodhimit Golden Eagle Linja e prodhimit Golden Eagle Linja e prodhimit Golden Eagle Linja e prodhimit Golden Eagle Linja e prodhimit Golden Eagle

Linja e re e prodhimit të lëngjeve të frutave -jo të gazuara, e instaluar në 2011

Linja për prodhimin e lëngjeve është teknologji moderne e kombinuar Gjermane dhe Sllovene që ofron cilësi dhe sasi prej 7500 litrash në orë. Edhe kjo linjë është e teknologjisë sipas standardeve evropiane. Në këtë linjë bëhet ekskluzivisht mbushja e Relax në paketime plastike. Më poshtë disa foto nga kjo linjë e re:

Imazhe nga linja e prodhimit të lëngjeve

Frutex - Linja e prodhimit të lëngjeve Frutex - Linja e prodhimit të lëngjeve Frutex - Linja e prodhimit të lëngjeve Frutex - Linja e prodhimit të lëngjeve Frutex - Linja e prodhimit të lëngjeve Frutex - Linja e prodhimit të lëngjeve Frutex - Linja e prodhimit të lëngjeve Frutex - Linja e prodhimit të lëngjeve Frutex - Linja e prodhimit të lëngjeve Frutex - Linja e prodhimit të lëngjeve

Vazhdojmë së bashku derjt suksesit

Vullneti ynë për të investuar në teknologji dhe në cilësi na kanë mundësuar rrugë të sigurt drejt suksesit dhe produkte cilësore dhe të kërkuara brenda dhe jashtë shtetit. Kështu ne do të vazhdojmë edhe më tutje duke u ngritur vazhdimisht si kompani serioze dhe me perspektivë.